Get Adobe Flash player
Spis treści
Przetargi
Przetargi 2016r.
Przetargi 2015r.
Przetargi 2014r.
Przetargi 2013r.
Wszystkie strony

PRZETARGI 2017r.

 

 


Nr postępowania : ZSP6.271.3. 2017                                           Rzeszów, 20.12.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający :

Gmina Miasto Rzeszów -  35-064 Rzeszów, ul.Rynek1 
Płatnik:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, 35-329 Rzeszów ul .Krzyżanowskiego 24

Nazwa zadania: „Sprzedaż i dostawa środków czystości i artykułów higienicznych
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”:

więcej - kliknij ...

 

 


 

Rzeszów, 14.12.2017r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.
Sprzedaż i dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”.
więcej...

 

Rzeszów, 07.12.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚRODKI CZYSTOŚCI

1. Zapytanie ofertowe - kliknij...

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - kliknij ...

3. Załacznik nr 3 - Umowa - wzór - kliknij ...

4. Formularz asortymentowo-ilościowy - kliknij...

5. Formularz asortymentowo-ilościowy - /EXCEL/ - pobierz...

 

 


Nr postępowania : ZSP6.271.2. 2017                                                 
Rzeszów, 28.11.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
otwórz/pobierz...

 

16 listopad 2017r.

Zamawiający zaprasza do złożenia  ofert na wykonanie robót remontowych zadania pn. : „Remont korytarza z przewiązką  w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6  ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie  ”

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Wzór umowy

Wzór oferty

Sprostowanie do zapytania ofertowego


24 listopad 2017r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.

Remont korytarza z przewiązka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie,
ul. Krzyżanowskiego 24 - otwórz/pobierz!!!


Zapytanie ofertowe na realizację prac w ramach zadania „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie” - remont korytarza.
Rzeszów, 16.06.2017r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Wzór umowy

Wzór oferty


 

 


 

 

 

 

ARCHIWUM - PRZETARGI 2016r.





 




 







Ogłoszenie nr 350743 - 2016 z dnia 2016-11-24r.

 

Rzeszów: sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu

Formalno prawna część A SIWZ

Ogólne warunki umowy część B SIWZ

Formularz cenowy część C SIWZ

Formularze cenowe część C SIWZ

Oświadczenie wykonawcy zał. 1

Oświadczenie grupa kapitałowa zał. 2

Wykaz dostaw zał. 3

 


Zagospodarowanie terenu-remont i modernizacja istniejących placów i ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie” .


 

 

OCENA OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - RZESZÓW, 05.10.2016r.

 

 

przetargi 2016

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rzeszów: "Zagospodarowanie terenu-remont i modernizacja istniejących placów i ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie” .

 

Dokumentacja:

Ogłoszenie

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

SIWZ

Zał. 1 Oferta

Zał. 2 Umowa

Zał. 3 Oświadczenie

Zał. 4 Wykaz osób

Zał. 5 Wykaz robót budowlanych

Zał. 6 Zobowiązanie

Zmiany w ogłoszeniu


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

 

Załączniki:

1 - otwórz, pobierz
2 - otwórz, pobierz
3 - otwórz, pobierz
4 - otwórz, pobierz
5 - otwórz, pobierz
6 - otwórz, pobierz
7 - otwórz, pobierz
8 - otwórz, pobierz

 

 


 

 


ARCHIWUM - PRZETARGI 2015r.



 

OGŁOSZENIE PRZETARG

Rzeszów sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Rzeszowie
Nr ogłoszenia 166887 - 2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

 

Ogłoszenie
Część A SIWIZ - formalno-prawna
Część B SIWIZ - ogólne warunki umowy
Część C SIWIZ -formularz asortymentowy
Część C SIWIZ - formularz ofertowy
Zał. nr 1 Oświdczenie
Zał. nr 2 do oferty
Zał. nr3 grupa kapitałowa
Zał. nr 5 - wykaz dostaw

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY


Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja bloku
żywieniowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6
przy ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie .


więcej - kliknij!

 


 

Uwaga zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Nowy przetarg pn. „Modernizacja bloku żywieniowego”.

Rzeszów: Modernizacja bloku żywieniowego
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6
przy ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie

Numer ogłoszenia: 75211 - 2015;
data zamieszczenia: 25.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

WIĘCEJ - kliknij!

Załączniki:

siwiz rem. zaplecze kuchenne zszp6 - pon
zał. nr 4 st zszp 6 r.kuch.pon
zał. nr 5 progr.fun-użyt.zszp6pon
zał. nr 2 wzór umowy zszp nr 6 pon
zał nr 6 przed.robót went - zszp 6
zał, nr 3 przed.robót bud - zszp6 - 27

formularz oferty k-K
zał. nr 2 k-K
zał. nr 3 k-K
zał. nr 7 k-K
zał. nr 8 k-K
zał. nr 10 k-K
zał. nr 11 k-K

Zmiana:

zmiana K treści ogłoszenia-szkoła
zmiana K treści siwiz-szkola

 

 


 

 


ARCHIWUM - PRZETARGI 2014r.

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - kliknij!



 

OGŁOSZENIE

Rzeszów: sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.
Numer ogłoszenia 235719 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Treść ogłoszenia
Część A SIWIZ - formalno - prawna
Część B SIWIZ - ogólne warunki umowy
Część C SIWIZ - formularz ofertowy
Częśc C SIWIZ - formularze cenowe
Załącznik nr 1 - oświadczenie
Załacznik nr 2 - do oferty
Załącznik nr 3 - grupa kapitałowa
Załacznik nr 5 - wykaz dostaw

 


 

 


ARCHIWUM - PRZETARGI 2013r.


Zawiadomienie o wyborze ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie dla części IV i VII

 


Rozstrzygnięcie przetargu  na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej. Nr ogłoszenia 239987.


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie ogłasza przetarg na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej. Nr ogłoszenia 239987.

 

Treść ogłoszenia

SIWZ cz. A - formalno-prawna

Oświadczenie Nr 1

Oświadczenie Nr 2

Oświadczenie Nr 3

Ogólne warunki umowy - cz. B. SIWZ

Formularz Ofertowy - cz C SIWZ

Formularz Cenowy - cz. C SIWZ (z określeniem rodzaju i ilości asortymentu)

Wykaz dostaw - zał. Nr 5 do oferty

 

Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu cenowym część III Wyroby mleczarskie i nabiał:

  • w poz. 1 deser czekoladowy 1 szt. odnosi się do ceny 1 szt.
    o gramaturze 55g.
  • w poz. 5 masło 200g należy rozumieć masło 200g
    o zawartości tłuszczu 82%

Poprawiony (środa, 20 grudnia 2017 14:31)

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama