Get Adobe Flash player
Spis treści
Przetargi
Przetargi 2016r.
Przetargi 2015r.
Przetargi 2014r.
Przetargi 2013r.
Wszystkie strony

 

 

 

 

ARCHIWUM - PRZETARGI 2016r.

 
 Ogłoszenie nr 350743 - 2016 z dnia 2016-11-24r.

 

Rzeszów: sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu

Formalno prawna część A SIWZ

Ogólne warunki umowy część B SIWZ

Formularz cenowy część C SIWZ

Formularze cenowe część C SIWZ

Oświadczenie wykonawcy zał. 1

Oświadczenie grupa kapitałowa zał. 2

Wykaz dostaw zał. 3

 


Zagospodarowanie terenu-remont i modernizacja istniejących placów i ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie” .


 

 

OCENA OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - RZESZÓW, 05.10.2016r.

 

 

przetargi 2016

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rzeszów: "Zagospodarowanie terenu-remont i modernizacja istniejących placów i ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie” .

 

Dokumentacja:

Ogłoszenie

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

SIWZ

Zał. 1 Oferta

Zał. 2 Umowa

Zał. 3 Oświadczenie

Zał. 4 Wykaz osób

Zał. 5 Wykaz robót budowlanych

Zał. 6 Zobowiązanie

Zmiany w ogłoszeniu


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

 

Załączniki:

1 - otwórz, pobierz
2 - otwórz, pobierz
3 - otwórz, pobierz
4 - otwórz, pobierz
5 - otwórz, pobierz
6 - otwórz, pobierz
7 - otwórz, pobierz
8 - otwórz, pobierz

 

 Poprawiony (środa, 20 grudnia 2017 14:31)

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama