Get Adobe Flash player
Spis treści
Przetargi
Przetargi 2016r.
Przetargi 2015r.
Przetargi 2014r.
Przetargi 2013r.
Wszystkie strony

 

 


ARCHIWUM - PRZETARGI 2015r. 

OGŁOSZENIE PRZETARG

Rzeszów sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Rzeszowie
Nr ogłoszenia 166887 - 2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

 

Ogłoszenie
Część A SIWIZ - formalno-prawna
Część B SIWIZ - ogólne warunki umowy
Część C SIWIZ -formularz asortymentowy
Część C SIWIZ - formularz ofertowy
Zał. nr 1 Oświdczenie
Zał. nr 2 do oferty
Zał. nr3 grupa kapitałowa
Zał. nr 5 - wykaz dostaw

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY


Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja bloku
żywieniowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6
przy ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie .


więcej - kliknij!

 


 

Uwaga zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Nowy przetarg pn. „Modernizacja bloku żywieniowego”.

Rzeszów: Modernizacja bloku żywieniowego
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6
przy ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie

Numer ogłoszenia: 75211 - 2015;
data zamieszczenia: 25.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

WIĘCEJ - kliknij!

Załączniki:

siwiz rem. zaplecze kuchenne zszp6 - pon
zał. nr 4 st zszp 6 r.kuch.pon
zał. nr 5 progr.fun-użyt.zszp6pon
zał. nr 2 wzór umowy zszp nr 6 pon
zał nr 6 przed.robót went - zszp 6
zał, nr 3 przed.robót bud - zszp6 - 27

formularz oferty k-K
zał. nr 2 k-K
zał. nr 3 k-K
zał. nr 7 k-K
zał. nr 8 k-K
zał. nr 10 k-K
zał. nr 11 k-K

Zmiana:

zmiana K treści ogłoszenia-szkoła
zmiana K treści siwiz-szkola

 

 Poprawiony (środa, 20 grudnia 2017 14:31)

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama